تبلیغات
سایبان اندیشه - جوانی خود را مدیریت کنید

آسمان بسیار زیباست، اما بسی زیباتر است آن کس که این زیباترین سایبان را آفرید.


Admin Logo
themebox Logo

تاریخ:پنجشنبه 24 مرداد 1392-ساعت 10 و 05 دقیقه و 38 ثانیه

نویسنده :احمد عباسی

جوانی خود را مدیریت کنید

توصیه های رهبر به جوانان

در برابر تبلیغات گوناگون دشمن هوشیار باشید

زندگی جوانان باید تبلیغات و توطئه های دشمنان رابشناسند و در برابر آن هوشیار باشند. آن ها هیچ گاه خیر و سعادت جوانان را نمی خواهند و جوانان باید به این نكته توجه نمایند، مقام معظم رهبری هم در این رابطه به جوانان عزیز سفارش هایی دارند :« بیشترین  چیزی كه روی ذهن جوان اثر می كند دو عامل است: یكی تبلیغات گوناگون دشمن است، تبلیغاتی كه جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی كه در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها وستون های اصلی اعتقادات شناخته می شود سست و بی تفاوت كند.عامل دوم عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است .من گمان می كنم كه تاثیر عامل دوم كمتر از عامل اول نباشد چون در نظام جمهوری اسلامی به طور صریح  و علنی علیه اسلام و اصول اسلامی و مبانی اسلامی كمتر تبلیغ می شود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست، بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معین را می پوشاند، در حالی كه عامل دوم دیگر حد و اندازه ای ندارد.» «جوانان عزیز دشمن روی شما سرمایه گذاری  زیادی می كند، حواستان جمع باشد.عده ای را به بی تفاوتی می كشاند و عده ای را دلسرد و مأیوس می كند.یأس بزرگترین آفت جوانان است. جوانان باید بدانند كه متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا می كند همچنان كه امید این گونه است.در مقابل یأسی كه دشمن می خواهد به جوانان تلقین و تزریق كند خودتان را مصونیت بدهید. دشمن می خواهد جوانان را به فساد بكشاند، از لحاظ فكر سیاسی، از لحاظ رفتار اجتماعی از لجاظ رفتار فردی، با تبلیغاتشان اینها را دچار آلودگی بكند.در داخل هم متأسفانه كسانی هستند كه در این جهت كار می كنند همان كاری را می كنند كه درست دشمن دنبال ان كار است .ایمان جوانان را تضعیف كردن، پیوند آن ها را با نظام و با مسئولان، سست كردن آن ها را نسبت به محیطی كه در آن می كنند، بی اعتقاد كردن، این كار ها متأسفانه دارد انجام می گیرد.»  

از نظام اسلام ،قانون اساسی و خط امام پاسداری كنید

 «جوانان نباید راه را گم كنند نقد اشكالی ندارد اما نفی، بزرگترین ظلم به ملت است و بعضی انتقادی كه به فلان مدیر ومسئول وارد است را انتقاد به نظام می دانند . این غیر منصفانه است.مهم ترین وظیفه جوانان این است كه كمربند تامین بسیار محكم ملت ایران كه هویت جمعی ما را به وجود می آورد یعنی نظام اسلامی را، پاسداری كند.جوان باید با هوشیاری،حوصله وهمت در محیط كار،تحصیل و مسئولیت های آینده،نظام را حراست كند. جوان باید در تكمیل و بر طرف كردن عیوب نظام كوشا باشد و از مقابله و نفی نظام و همراهی با بر اندازان نظام بپرهیزد». از جمله نقاط كلیدی كه باید مورد توجه جوانان باشد و از آن ها پاسداری كند،عبارتند از: حفظ قانون اساسی و خط امام، حفظ شعارهای اساسی مثل استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حفظ وپاسداری از سیاست های كل كشور.

نشاط جوانی را در خود حفظ كنید

شما جوانان باید این نشاط را در خود حفظ كنید و بر این نشاط بیفزایید. وقتی به سن پیری می رسید،غبطه می خورید بر این شور ونشاط جوانی و عمر دوران جوانی بازگشت پذیر نیست. «جوانان عزیز،این نیروی جوانی را،این نشاط جوانی را،این قدرتی كه یك كشور می تواند به آن  ببالد، آن كسی كه باید آن را حفظ كند،در درجه اول شما هستید». «به جوانان عرض می كنم فرصت جوانی را برای خود سازی فكری و روحی، جسمی مغتنم بشمارید. كشور خود را بشناسید و جایگاه رفیعی را كه ایران و ایرانی به بركت انقلاب اسلامی به دست آورده قدر بدانید. خود را به علم و معرفت و پارسایی مجهز كنید و همچون جوانان دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس خود را الگو و اسوه جوانان كشورهای دیگر سازید».

تهاجم فرهنگی را جدی بگیرید

ماباید باور كنیم كه امروز مورد آماج تهاجمات فرهنگی دشمنان هستیم، هم به صورت آمیختن فرهنگ انقلابی ما با چیزهایی كه آن را از خلوص و كارایی می اندازد، وهم به صورت مانع تراشیدن بر سر تربیت انسان  های كار آمد كه بتوانند همه امور كشور را اداره كنند. شكی نیست كه دشمن نسبت به همه اینها، به صورت جذب و ربودن و دزدیدن مغزها و استعدادهای درخشان از میان ما، برنامه ریزی كرده است. مسأله تهاجم فرهنگی یك واقعیت روشنی است. ما با انكار آن نمی توانیم اصل تهاجم را از بین ببریم. نباید تهاجم فرهنگی را انكار كرد، تهاجم فرهنگی وجود دارد اگر ما آن را انكار كردیم مصداق این فرموده امیر المومنین علیه السلام می شویم كه«شما اگر در سنگر خوابت برد به این معنا نیست كه دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده است.تو خوابت برده و سعی كن خودت را بیدار كنی! ما باید توجه داشته باشیم كه انقلاب فرهنگی در تهدید است .این تهاجم فرهنگی گاهی هم متأسفانه به وسیله خودی ها انجام می گیرد. از بخش های مهم تهاجم فرهنگی كشاندن نسل جوان جامعه به ابتذال و فساد اخلاقی و تلاش برای این كار كه این هم یكی از بخش های فساد علمی است. مواظب باشید....

دنبال تقلید غلط نباشید

جوانان عزیز این مرزو بوم باید بدانند كه اولا از چه كسی دارند تقلید می كنند، ثانیا برای چه و به چه دلیلی؟ و از خودشان سوال كنند مگر من از آن ها چی كم دارم؟ فرهنگ نداریم كه داریم. آن هم فرهنگ 2500 ساله. دین نداریم كه داریم، دین مقدس اسلام كه مثل موج در حال پیشروی در كشورهای آمریكایی و اروپایی است. باید به خودش تلقین كند كه من جوان مسلمان ایرانی هستم. سرشار از تمدن و فرهنگ كهن، تقلید نوعی تحقیر و استخفاف است. مقام معظم رهبری در این رابطه به جوانان می فرمایند: «جوان های عزیز من! فرزندان من! دنبال تقلید نباشید، بر روی شیوه و راهی كه در آن ذهن و اراده و ایمان شما قوی می شود و اخلاق شما پاك وآراسته می گردد فكر كنید آنگاه شما عنصری خواهید بود كه مثل یك ستون، سقف مدنیت این كشور و تمدن حقیقی این ملت بر روی آن قرار می گیرد».

در فعالیت های سیاسی،اجتماعی حضور فعال داشته باشید

نیروی جوانی اقنضا می كند كه در صحنه های سیاسی و اجتماعی فعال و با نشاط شركت نماید. بخصوص در دوران دانشجویی،اكثر انقلاب ها از دانشگاه و دانشجو سرچشمه می گیرد . یك كشور مقتدر از لحاظ سیاسی آن كشوری است كه جوانانش در صحنه های سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند . بالندگی یك كشور به بالندگی جوانان آن می باشد. در این رابطه مقام معظم رهبری هشدارهایی به شرح زیر به مقاطع مختلف فرمودند: «مگر یك كشوری كه جوان هایش سیاسی نیستند مسائل سیاسی وجریان های سیاسی  دنیا را نمی فهمند و تحلیل درست ندارند می توانند با تكیه بر ملت و حكومت،مبارزه و جهاد بكنند؟ نفع حكومت ها و دیكتاتوریهای دنیا به این است كه مردم سیاسی نباشند . مردم درك سیاسی و تحلیل سیاسی و شعور سیاسی نداشته باشند.» « بنده دلم می خواهد شما جوان های ما، شما دانشجویان،چه دختر وچه پسر،حتی دانش آموزان مدارس روی ریزترین پدیده های سیاسی دنیا فكر كنید و تحلیل بدهید،گیرم كه تحلیل بدهید كه خلاف واقع باشد اشكال ندارد.» « در خودتان بصیرت ایجاد كنید؛ قدرت تحلیل در خودتان ایجاد كنید قدرتی كه بتوانید از واقعیت های جامعه یك جمع بندی ذهنی برای خودتان بوجود بیاورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیلی خیلی مهم است. هر ضربه ای كه در طول تاریخ ما مسلمانان می خوریم از ضعف قدرت تحلیل بود. نگذارید كه دشمن از بی بصیرتی و نا آگاهی ما استفاده بكند و واقعیت را واژگون جلوه دهد.» بصیرت جوان یعنی اینكه او بداند با جه وسیله و انگیزه هایی دنبال این هدف است، بداند كجا می رود و چه كار می كند. امروز ملت ایران و به خصوص جوانان از بصیرت برخوردارند. این را همه می فهمند.

و اما چند حدیث در مورد جوانان

موهوم بافی، خیال پردازی، بازی با آرزوها، میل به استثنائی بودن، قانون شکنی، خشم و گاهی حاکمیت شهوت و هوسرانی برخی از روحیات و حالات دوران جوانی است بسیاری از این حالات در صورت تقویت دانش و خردمندی و فضای خوب تربیتی قابل کنترل می باشد اما در صورتی که این خصلتها کنترل نشود جوان را به مرز جنون و انجام رفتارهای غیرعقلانی و افکار غیر خردمندانه نزدیک و نزدیک می کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جوانی و حالات جوانی را شاخه و شعبه ای از جنون معرفی می نمایند لذا بر جوانان ماست که با مطالعه دقیق روحیات و اعمال و عکس العملهای صادر از خود وجود حالات منفی را در خود به حداقل برسانند.

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

الشباب شعبة من الجنون.

جوانی (به خاطر غلبه احساسات و کم تجربگی) شعبه ای از بی خردی است.

نتیجه:

1- حالاتی در جوانی وجود دارد که جنبه عقلانی ندارد.

2- حالات غیر عقلانی دوره جوانی را باید شناخت.

3- اگر این حالات منفی شناخته و کنترل نشود از ضعف عقل گذشته به جنون و دیوانگی می انجامد.

4- عقل به دو قسم نظری و عملی تقسیم می شود.

5- جنون دوره جوانی ممکن است مربوط به ضعف عقل نظری و یا عقل عملی یا هر دو آنها باشد.

6- جوانان از راهها و شیوه هایی همچون تجربه اندوزی، استفاده از تجربه دیگران، تربیت صحیح، علم تاریخ می توانند خردمندی را در خود تقویت نمایند.

در روایت زیر می خوانیم که امام صادق علیه السلام در هنگام گزارش گرفتن از یک مبلغ دینی و عدم رضایت او از اقبال مردم به او توصیه می نمایند که عمده سرمایه تبلیغی خود متوجه نسل جوان نماید چرا که آنان آمادگی پذیرش بیشتری دارند.

نکته مهمی که در اینجا لازم به تذکر است اینکه اساسا این دیدگاه باید در همه مبلغین ما به وجود آید که هدف کارهای مهم تبلیغی خود را نسل جوان قرار دهند و تلاش کنند ضمن آشنائی با آداب تبلیغ ویژه جوانان با ادبیات خاص گفتگوی با این نسل و نیازهای آنان خود را مهیای ورود به این میدان نمایند.

عن مولانا الصادق (علیه السلام) للأحول:

اتیت البصرة؟ قال: نعم، قال علیه السلام: کیف رأیت مسارعة الناس فی هذا الامر و دخولهم فیه؟ فقال: و الله انهم لقلیل، و لقد فعلوا ذلک وان ذلک لقلیل، فقال: علیک بالأحداث، فانهم اسرع الی کل خیر.

احول می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند به بصره رفتی؟ گفتم آری. فرمودند استقبال مردم را از مکتب اهل بیت چگونه دیدی؟ گفتم کمتر استقبال می کنند. حضرت فرمودند: بر تو باد که با جوانان کار کنی، چرا که آنان به سوی خیر رغبت و سرعت بیشتری دارند.

از این روایت می فهمیم:

1- عدم موفقیت سازمانها و یا مبلغین عدم توجه به جوانان و عدول از اصل جوان محوری است.

2- مبلغین ما باید گزارش کار خود به افراد خیّر ارائه دهند و از آنان کسب راهنمائی نمایند.

3- کار مبلغین باید ارزیابی شود و نقاط ضعف آنها به آنان گوشزد شود.

4- جوان محوری یکی از اصلی ترین علل موفقیت در تبلیغ دین است لذا باید آنان کانون تبلیغ دینی قرار گیرند.

5- مبلغین ما در صورت عدم شناخت جوانان و ضعف در ایجاد ارتباط با جوانان با موفقیت چشمگیر روبرو نخواهند شد.

6- لازم است مبلغین ما ادبیات خاص گفتگو و تبلیغ با جوانان را بدانند و همت عالی آنان تماس و تبلیغ بر جوانان باشد.

7- در بین طبقات و گروههای اجتماعی جوانان آماده ترین گروه برای پذیرش دین و ولایت هستند.

8- جوانان به خاطر نو بودن شخصیت و آمادگی برای پذیرش خوبی ها آمادگی برای پذیرش هر کار خیری را دارند (اسرع الی کل خیر).

حدیث 11

جوانان و ازدواج

جوانی به همراه خود مجموعه ای از حالات و رفتارها را در فرد بیدار می کند که یکی از آن حالات بلوغ جنسی و گرایشهای شهوانی به جنس مخالف است وجود این جاذبه هر چند طبیعی و خدادادی است اما در شرائطی خاص ممکن است جوان را به رفتارهای جنسی غلط همچون هرز چشمی، ولگردی و گاهی از دست دادن حیا و سرمایه عفاف خود و آلودگی جنسی و یا خود ارضائی سوق دهد یکی از پیشنهادهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گروه جوانان، سیراب نمودن این میل غریزی در کادر ازدواج و از راه قانونی آن می باشد که در این صورت علاوه بر حفظ طرف دیگر ازدواج از این ابتلائات و تشکیل یک خانواده برای تربیت و تولید نسلی دیگر از انسانها، قدرت خودکنترلی در افراد تقویت می گردد و توان اخلاقی جوانان برای تسلط بر شهوت و غرائز ممکن خواهد شد.

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

یا معشر الشباب من استطاع منکم الباد فلیتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج.

ای گروه جوانان هر یک از شما که قدرت ازدواج دارد حتما اقدام نماید، چه این خود بهترین وسیله ای است که چشم را از نگاههای آلوده وخیانت آمیز و عورت را از بی عفتی و گناه محافظت نماید.

«مکارم الاخلاق، ص 197

نتایج:

1- پیامبر با جوانان گفتگو داشته اند.

2- اندرز و نصیحت به جوانان لازم است.

3- ازدواج جوانان نیاز به تشویق همه دارد و دستگاهها و مسئولین فرهنگی باید در این جهت تلاش کنند.

4- ازدواج هم درمان است و هم پیشگیری از خطاهای آینده.

5- یکی از مهمترین عوامل کسب تقوی ازدواج است.

6- ازدواج قدرت خود کنترلی را در فرد افزایش می دهد.

7- برای مبارزه با مفاسد اجتماعی باید ازدواج جوانان را تسهیل نمود.

8- ممکن است ازدواج مشکلاتی به همراه داشته باشد اما مشکلات جنسی جوانان را عمدتا حل می کند.

9- ممکن است جوانانی استطاعت و توانائی ازدواج نداشته باشند که باید دیگران احساس وظیفه کنند و به آنان کمک دهند.

10- جوانان باید از راههای گوناگون پاکدامنی و تقوی خود را نگه دارند تا شرائط ازدواج برای آنان فراهم شود.

حدیث 12

یکی از دو حالت

یکی از محوری ترین پدیده های فضیلت آفرین علم و حکمت است. به همین دلیل سخت مورد توجه اسلام و پیشوایان آن می باشد به شکلی که امام صادق یکی از دو شکل و موضع علمی را برای جوانان می طلبند و می فرمایند جوان یا باید در موضع یادگیری و آموزش و تعلم باشد یا در موضع تعلیم و استادی و یاددهی، چه اگر چنین نباشد کوتاهی و ضعف شخصیت اوست و در پی این کوتاهی یک روند منفی و رو به انحطاط برای او پدید خواهد آمد که نهایت آن گناه و معصیت در دنیا و عذاب دوزخ در آخرت خواهد بود.

پس جوانان ما به خاطر اینکه در زندگی، در گردونه یک حالت شکست روی شکست و ناکامی در ناکامی نگردند باید به دانش آموزی و فراگیری علم و کارهای علمی اهمیت دهند.

قال الصادق (علیه السلام) :

لست احب ان اری الشاب منکم الّا غادیا فی حالین اما عالما او متعلما، فان لم یفعل فرّط، فان فرّط ضیّع، فان ضیّع اثم، و ان اثم اسکن النار و الذی بعث محمدا بالحق.

دوست ندارم جوانی از شما صبح کند مگر به دو حالت یا آماده یادگیری باشد و یا دانشمند و فهمیده پس اگر چنین نباشد کوتاهی نموده، و اگر کوتاهی کند تباه می شود و انسان تباه گناه کار است و چنین آدمی قسم به خدای پیامبر در آتش خواهد بود.

از این روایت نتیجه می گیریم:

1- رضایت ائمه طاهرین از جوانان در صورت علم آموزی و معلمی آنان است.

2- هر جوان در هر صبحگاه باید با هدفهای آموزشی روز را شروع کند (الا غادیا فی حالین)

3- دانش آموزی و یا آموزگاری و یا هر دو توأم با هم یکی از عوامل مهم رشد و تربیت جوانان است.

4- باید برای حفظ جوانان شرائط علم آموزی و پرداختن به تحقیق و پژوهش علمی را فراهم نمود.

5- جهالت و دوری از امور آموزشی موجب تضییع جوانان خواهد شد.

6- تضییع اوقات و سبکسری و جهالت منجر به معصیت می شود.

7- گاهی ممکن است زندگی جوان دچار یک سیکل منفی شود.

8- جوانان می توانند بر کرسی آموزگاری هم ایفاء نقش کنند.

منبع: مجله جوان و جوانی در آیینه ی احادیث ائمه ی معصومین علیهم السلامنظرات() 
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 15 و 16 دقیقه و 22 ثانیه

Helpful tips. Regards.
cialis side effects dangers miglior cialis generico usa cialis online cialis rezeptfrei sterreich order generic cialis online buy cialis online nz tadalafil 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis generico lilly cialis en 24 hora
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 20 و 12 دقیقه و 31 ثانیه

Cheers, Loads of write ups.

cost of cialis cvs cialis reviews cialis venta a domicilio buy brand cialis cheap tadalafil 20 mg cialis generic availability cialis taglich achat cialis en itali tarif cialis france dosagem ideal cialis
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 00 و 39 دقیقه و 46 ثانیه

Incredible tons of beneficial tips.
how to buy cialis online usa get cheap cialis generic cialis pro cialis for sale venta de cialis canada click here to buy cialis generic cialis in vietnam price cialis best cialis patentablauf in deutschland enter site very cheap cialis
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 08 و 37 دقیقه و 27 ثانیه

With thanks. Wonderful information!
generic cialis with dapoxetine generic cialis tadalafil usa cialis online enter site very cheap cialis only now cialis 20 mg cialis super acti cialis prezzo di mercato buy cialis online cheapest cialis canada on line cialis 5 mg funziona
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 21 و 04 دقیقه و 03 ثانیه

You actually stated that very well!
sublingual cialis online cialis australia org generic cialis at walmart cialis wir preise we like it cialis soft gel buy original cialis cialis canadian drugs generic cialis at walmart cialis generico in farmacia online cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 10 و 13 دقیقه و 54 ثانیه

Thanks! Useful stuff!
cialis professional yohimbe cialis price thailand cialis uk costo in farmacia cialis generic cialis pill online cialis qualitat buy name brand cialis on line tadalafil 10 mg cialis 5mg il cialis quanto costa
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 22 و 27 دقیقه و 11 ثانیه

Thanks! I value it!
cialis without a doctor's prescription generic cialis soft gels side effects for cialis cialis without a doctor's prescription cialis generika in deutschland kaufen no prescription cialis cheap cialis 5mg prix click now buy cialis brand brand cialis generic callus
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 09 و 43 دقیقه و 17 ثانیه

This is nicely expressed! !
cialis uk rx cialis para comprar cost of cialis per pill ou trouver cialis sur le net generic cialis review uk cialis australian price cialis pas cher paris cialis sans ordonnance the best site cialis tablets cialis daily
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 21 و 54 دقیقه و 35 ثانیه

Thank you! Valuable stuff.
order cialis from india overnight cialis tadalafil cialis cost bulk cialis cialis purchasing cialis free trial generic cialis tadalafil cost of cialis cvs cialis tablets for sale we like it safe cheap cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 09 و 04 دقیقه و 40 ثانیه

Kudos, Useful information.
cialis efficacit cialis 05 tadalafil 20mg are there generic cialis side effects for cialis cialis arginine interactio cipla cialis online cialis dose 30mg cialis online nederland prescription doctor cialis
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 22 و 05 دقیقه و 50 ثانیه

Beneficial material. Thanks!
cialis en 24 hora generic cialis at walmart preis cialis 20mg schweiz wow look it cialis mexico cialis generico en mexico rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cialis arginine interactio import cialis generic cialis pill online
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 08 و 50 دقیقه و 30 ثانیه

Many thanks. I like this!
look here cialis order on line estudios de cialis genricos achat cialis en itali rezeptfrei cialis apotheke dosagem ideal cialis buying cialis on internet cialis online holland tarif cialis france cialis 20mg preis cf cialis generico postepay
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 21 و 34 دقیقه و 20 ثانیه

Wow plenty of excellent knowledge!
cialis bula buying cialis on internet cialis tadalafil online cialis pas cher paris cialis en 24 hora cialis side effects opinioni cialis generico we recommend cialis best buy acheter cialis meilleur pri cialis 30 day sample
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 09 و 39 دقیقه و 41 ثانیه

Well expressed really. .
how do cialis pills work best generic drugs cialis generic cialis we recommend cheapest cialis tadalafil 10 mg purchase once a day cialis generic cialis at walmart generic cialis review uk buy brand cialis cheap we choice free trial of cialis
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 22 و 37 دقیقه و 48 ثانیه

Seriously plenty of excellent info.
tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generico lilly tarif cialis france buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen when can i take another cialis cialis online deutschland cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 11 و 07 دقیقه و 28 ثانیه

You actually stated that terrifically.
where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz cialis kaufen bankberweisung cialis tablets we recommend cialis info cialis 20 mg generic cialis soft gels cialis side effects american pharmacy cialis cialis online
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 22 و 28 دقیقه و 13 ثانیه

You have made the point!
cialis 20 mg cheap cialis venta de cialis canada cialis official site only best offers 100mg cialis how to buy cialis online usa buy cialis we like it cialis soft gel cialis free trial buy cialis cheap 10 mg
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 10 و 31 دقیقه و 44 ثانیه

Kudos, Ample material.

buying brand cialis online pastillas cialis y alcoho cialis without a doctor's prescription cialis pills price each enter site very cheap cialis cialis therapie wow cialis 20 cialis cuantos mg hay cialis online when can i take another cialis
buy cialis with no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 15 و 59 دقیقه و 06 ثانیه

Regards, Numerous forum posts!

cialis pills where cheapest cialis canada discount drugs cialis online prescriptions cialis click here to buy cialis cialis diario compra side effects for cialis generic low dose cialis acheter du cialis a geneve cialis australian price
how safe are canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 14 و 26 دقیقه و 02 ثانیه

You actually said that very well.
how safe are canadian online pharmacies canadianpharmacy canadian mail order pharmacies trust pharmacy canada canadian prescriptions online serc 24 mg canadian online pharmacies rated canada drug pharmacy canadian medications, liraglutide canadianpharmacy pharmacy
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 09 و 59 دقیقه و 48 ثانیه

Many thanks, Good information!
cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra generic cialis compare prices cialis uk acquisto online cialis buy cialis sample pack cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis 20 mg best price cialis herbs
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 22 و 17 دقیقه و 23 ثانیه

Incredible all kinds of valuable data!
generic cialis at walmart cialis 5 mg schweiz click here take cialis cialis authentique suisse cialis generisches kanada cialis taglich cialis kamagra levitra precios de cialis generico cialis tablets australia cialis billig
http://babecolate.com/buy-cialis-onlihne.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 01 و 04 دقیقه و 26 ثانیه

You made your point.
wow cialis tadalafil 100mg cialis prezzo al pubblico click here to buy cialis prix de cialis we choice cialis uk warnings for cialis buying brand cialis online cialis authentique suisse sublingual cialis online 5 mg cialis coupon printable
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 19 و 43 دقیقه و 18 ثانیه

You have made your point quite effectively!!
achat cialis en suisse try it no rx cialis cialis side effects dangers i recommend cialis generico cialis lilly tadalafi cialis 30 day trial coupon cialis pills cialis canada cialis pas cher paris buying cialis in colombia
Viagra cost
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 ساعت 03 و 16 دقیقه و 33 ثانیه

Awesome content, Many thanks.
viagra cheap buy how old to buy viagra buy viagra online price buy viagra canadian pharmacy buy viagra online using paypal where can i buy real viagra online where to buy viagra from buy generic viagra online usa how do you buy viagra how can i order viagra
santanadckghirxpe.beep.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 22 و 36 دقیقه و 12 ثانیه
whoah this weblog is magnificent i like reading
your articles. Stay up the good work! You know, many individuals are searching
around for this information, you could aid them greatly.
overconfidentbe63.exteen.com
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 08 و 37 دقیقه و 26 ثانیه
It's not my first time to visit this site,
i am visiting this web page dailly and take nice information from here all the time.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 19 و 21 دقیقه و 17 ثانیه
Generally I do not learn post on blogs, however I wish to
say that this write-up very compelled me to try and do it!
Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 15 و 29 دقیقه و 18 ثانیه
You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the internet.

I will highly recommend this site!
رضا
پنجشنبه 24 مرداد 1392 ساعت 11 و 49 دقیقه و 11 ثانیه
امیدوارم سخنان حکیمانه ی رهبری، چراغ راه همه ی جوانان باشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر